Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo làm việc cho một công ty lớn muốn thực hiện các thay đồi cụ thể, thường xuyên đối với giá thầu dựa trên các tiêu chí cho hơn 100.000 từ khóa

      1.801    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một nhà quảng cáo làm việc cho một công ty lớn muốn thực hiện các thay đồi cụ thể, thường xuyên đối với giá thầu dựa trên các tiêu chí cho hơn 100.000 từ khóa. Công cụ nào sẽ là công cụ hiệu quả nhất cho nhà quảng cáo đó sử dụng?
   

  Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Adwords Editor

   

          có 2 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Giao diện lập trình ứng dug (API) của adwords

   

          có 13 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Trình quản lý tài khoản adwords

   

          có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận