Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Đâu là phương pháp hay nhất để viết quảng cáo văn bản hiệu quả

      4.162    4.6/5 trong 5 lượt 
  Đâu là phương pháp hay nhất để viết quảng cáo văn bản hiệu quả?
   

  Kết thúc dòng tiêu đề bằng một dấu chấm than

   

          có 3 trong tổng số 45 bạn chọn câu trả lời này

  Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong dòng tiêu đề

   

          có 37 trong tổng số 45 bạn chọn câu trả lời này

  Hãy đảm bảo rằng dòng tiêu đề tự ngắt thành hai dòng

   

          có 5 trong tổng số 45 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng tất cả chữ in hoa ở dòng tiêu đề

   

          có 0 trong tổng số 45 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận