Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một khách hàng mới muốn quảng bá 3 nhà hàng Ấn Độ của mình ở các khu vực khác nhau tại Luân Đôn tới những người tìm kiếm địa điểm ăn uống

      2.714    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một khách hàng mới muốn quảng bá 3 nhà hàng Ấn Độ của mình ở các khu vực khác nhau tại Luân Đôn tới những người tìm kiếm địa điểm ăn uống. Làm thế nào để bạn có thể tồ chức tài khoản của anh ấy?
   

  Tạo 1 chiến dịch với một nhóm quảng cáo cho từng mục menu

   

          có 1 trong tổng số 41 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo 1 chiến dịch với một nhóm quảng cáo cho tất cả các địa điểm nhà hàng

   

          có 2 trong tổng số 41 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo nhiều chiến dịch quảng cáo với 2 nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch: ăn tại nhà hàng và mang vê

   

          có 1 trong tổng số 41 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo 1 chiến dịch với một nhóm quảng cáo cho mỗi địa điểm nhà hàng

   

          có 37 trong tổng số 41 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận