Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một khách hàng muốn nhận thêm nhấp chuột vào quảng cáo của mình và cũng tăng Điểm chất lượng của mình

      4.047    4.67/5 trong 6 lượt 
  Một khách hàng muốn nhận thêm nhấp chuột vào quảng cáo của mình và cũng tăng Điểm chất lượng của mình. Hành động nào trong các hành động sau đây có thể mang lại cho anh nhiều nhấp chuột hơn nhưng sẽ không tăng Điềm chất lượng của anh?
   

  Cải thiện một trang cấp thấp hơn trên trang web của anh

   

          có 2 trong tổng số 31 bạn chọn câu trả lời này

  Thêm tiện ích

   

          có 18 trong tổng số 31 bạn chọn câu trả lời này

  Giảm giá khoảng không quảng cáo của anh

   

          có 1 trong tổng số 31 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng định dạng Quảng cáo danh sách sản phẩm

   

          có 10 trong tổng số 31 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận