Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Yoon, người bán quần jean thiết kế, có một ứng dụng dành cho thiết bị di động để giúp phụ nữ quyết định kiều ống quần nào trông đẹp nhất cho hình dáng cơ thể họ

      3.255    4.6/5 trong 5 lượt 
  Yoon, người bán quần jean thiết kế, có một ứng dụng dành cho thiết bị di động để giúp phụ nữ quyết định kiều ống quần nào trông đẹp nhất cho hình dáng cơ thể họ. Cô có thể làm gì để có được nhiều khách hàng tiềm năng hơn?
   

  Thêm tiện ích chỉ cuộc gọi vào quảng cáo

   

          có 1 trong tổng số 57 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng loại chiến dịch “Quảng cáo trên thiết bị di động”

   

          có 44 trong tổng số 57 bạn chọn câu trả lời này

  Thêm tiện ích ứng dụng dành cho thiết bị di động vào quảng cáo

   

          có 10 trong tổng số 57 bạn chọn câu trả lời này

  Bao gồm một liên kết đến trang web dành cho thiết bị di động trong quảng cáo

   

          có 2 trong tổng số 57 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận