Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một quảng cáo văn bản adwords thành công

      2.979    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một quảng cáo văn bản adwords thành công:
   

  Gắn lời gọi hành động vào trang đích

   

          có 21 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Đề cập đến ít nhất 4 điểm bán hàng chính

   

          có 0 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Có dòng tiêu đề tự ngắt dòng và ít nhất 2 đoạn văn bản

   

          có 3 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Nói về danh tiếng của nhà quảng cáo

   

          có 0 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận