Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Sarah quản lý 2 tài khoản adwords cho một khách hàng. Công cụ nào cô sẽ sử dụng đề tìm kiếm và thay thế một nhóm từ khóa trên một số nhóm quảng cáo

      1.785    4.6/5 trong 5 lượt 
  Sarah quản lý 2 tài khoản adwords cho một khách hàng. Công cụ nào cô sẽ sử dụng đề tìm kiếm và thay thế một nhóm từ khóa trên một số nhóm quảng cáo?
   

  Trình mô phỏng đấu giá

   

          có 1 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Adwords Editor

   

          có 17 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Adwords API

   

          có 1 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Công cụ lập kế hoạch từ khóa

   

          có 0 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận