Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Điều gì cho phép các nhà quảng cáo tự động hóa quản lý chiến dịch và báo cáo adwords

      1.884    4.6/5 trong 5 lượt 
  Điều gì cho phép các nhà quảng cáo tự động hóa quản lý chiến dịch và báo cáo adwords?
   

  Thực hiện nhiều tác vụ báo cáo từ nhiều máy tính

   

          có 2 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng dịch vụ web Giao diện lập trình ứng dụng (API) của adwords

   

          có 13 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Thực hiện truy vấn Tiện ích khai thác dữ liệu (DMX) lặp lại

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng dịch vụ báo cáo máy chủ Ngôn ngũ’ truy vấn có cấu trúc (SQL)

   

          có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận