Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Megan đã bật đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu trong tất cả 6 chiến dịch của mình

      2.983    4.6/5 trong 5 lượt 
  Megan đã bật đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu trong tất cả 6 chiến dịch của mình. Làm thế nào đề cô có thề biết liệu điều đó có cải thiện hiệu suất chiến dịch của mình?
   

  Cài đặt mã theo dõi chuyển đồi mới

   

          có 1 trong tổng số 38 bạn chọn câu trả lời này

  Theo dõi các thay đổi tổng thể trong số lần nhấp chuột nhận được

   

          có 0 trong tổng số 38 bạn chọn câu trả lời này

  So sánh tỷ lệ chuyển đổi và CPA trung bình trước và sau khi sử dụng đặt giá thầu CPA mục tiêu

   

          có 37 trong tổng số 38 bạn chọn câu trả lời này

  Bật và tắt đặt giá thầu CPA mục tiêu mỗi ngày khác để theo dõi các điểm khác biệt

   

          có 0 trong tổng số 38 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận