Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords quảng cáo tìm kiếm 4: Để tạo sự khác biệt cho quảng cáo so với đối thủ cạnh tranh, các nhà quảng cáo nên

      2.164    4.67/5 trong 6 lượt 
  Để tạo sự khác biệt cho quảng cáo so với đối thủ cạnh tranh, các nhà quảng cáo nên:
   

  Sử dụng các ký tự đặc biệt, chẳng hạn như dấu hoa thị hoặc thẻ bắt đầu bằng #

   

          có 0 trong tổng số 148 bạn chọn câu trả lời này

  Đề cập ưu đãi và giá cả của đối thủ cạnh tranh

   

          có 2 trong tổng số 148 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng dấu chấm than và các từ cảm thán bằng tất cả các chữ in hoa

   

          có 2 trong tổng số 148 bạn chọn câu trả lời này

  Bao gồm giá và khuyến mại

   

          có 144 trong tổng số 148 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận