Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords quảng cáo tìm kiếm 1: Một người bán hoa đang quảng cáo 5 loại bó hoa, bao gồm cả các bó hoa có hoa hồng

      2.910    4.33/5 trong 6 lượt 
  Một người bán hoa đang quảng cáo 5 loại bó hoa, bao gồm cả các bó hoa có hoa hồng. Trang đích nào có nhiều khả năng chuyển đổi thành bán hàng hơn khi ai đó tìm kiếm "hoa hồng"?

  Trang "Liên hệ với chúng tôi"

   

          có 1 trong tổng số 42 bạn chọn câu trả lời này

  Trang hiển thị bó hoa hồng

   

          có 35 trong tổng số 42 bạn chọn câu trả lời này

  Trang mà mọi người có thể đăng ký phiếu giảm giá

   

          có 3 trong tổng số 42 bạn chọn câu trả lời này

  Trang chủ, hiển thị 5 loại bó hoa bao gồm hoa hồng

   

          có 3 trong tổng số 42 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận