Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khi thiết lập một chiến dịch, bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị để có ý tưởng về ngân sách và giá thầu bạn nên đặt dựa trên

      2.749    4.6/5 trong 5 lượt 
  Khi thiết lập một chiến dịch, bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị để có ý tưởng về ngân sách và giá thầu bạn nên đặt dựa trên:

  -  Ước tính về lưu lượng truy cập cho ý tưởng từ khóa của bạn

  -  Ước tính tỷ lệ chuyển đổi lịch sử cho ý tưởng từ khóa và vị trí của bạn

  -  Ước tính chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) lịch sử cho ý tưởng từ khóa và vị trí của bạn

  -  Ước tính lưu lượng truy cập cho ý tưởng vị trí của bạn 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận