Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Mỗi lần quảng cáo của bạn đủ điều kiện để hiển thị, AdWords tính toán Xếp hạng quảng cáo bằng số tiền giá thầu, các thành phần của Điểm Chất lượng

      3.506    4.6/5 trong 5 lượt 
  Mỗi lần quảng cáo của bạn đủ điều kiện để hiển thị, AdWords tính toán Xếp hạng quảng cáo bằng số tiền giá thầu, các thành phần của Điểm Chất lượng và:

  -  Tỷ lệ chuyển đổi lịch sử của bạn

  -  Xếp hạng tìm kiếm của trang web của bạn

  -  Tác động dự kiến của tiện ích và các định dạng quảng cáo khác

  -  Ngân sách hàng ngày mà bạn đã đặt ra 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận