Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Lợi ích của quảng cáo trực tuyến với Google AdWords là gì

      4.188    4.6/5 trong 5 lượt 
  Lợi ích của quảng cáo trực tuyến với Google AdWords là gì?

  -  Các nhà quảng cáo trả số tiền giống nhau mỗi khi ai đó nhấp vào quảng cáo của họ

  -  Các nhà quảng cáo có thể chọn mức chi tiêu bao nhiêu và chỉ trả tiền khi ai đó nhấp vào quảng cáo của họ

  -  Các nhà quảng cáo có thể trả tiền để luôn hiển thị quảng cáo của họ bên trên các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền

  -  Các nhà quảng cáo có thể có quảng cáo tự động được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận