Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Lý do để sử dụng loại chiến dịch Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị là gì

      3.030    4.6/5 trong 5 lượt 
  Lý do để sử dụng loại chiến dịch "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị" là gì?

  -  Quảng cáo của bạn chỉ hiển thị trên trang đầu của kết quả tìm kiếm

  -  Quảng cáo video của bạn có thể chạy trên Mạng tìm kiếm

  -  Bạn có thể chọn các trang web chính xác nơi bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị

  -  Bạn có thể sử dụng một ngân sách để quảng cáo trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận