Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong các kết quả tìm kiếm có trả tiền. Đề xuất nào sẽ cải thiện khả năng có được vị trí quảng cáo hàng đầu

      3.604    4.25/5 trong 6 lượt 
  Một nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong các kết quả tìm kiếm có trả tiền. Đề xuất nào sẽ cải thiện khả năng có được vị trí quảng cáo hàng đầu?

  -  Cải thiện Điểm chất lượng và giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)

  -  Cải thiện Điểm chất lượng và tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)

  -  Giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và tăng ngân sách hàng ngày

  -  Giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và giảm ngân sách hàng ngày 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận