Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khách hàng của bạn nhận thấy rằng tháng trước quảng cáo của họ thường hiển thị bên cạnh quảng cáo của một nhà quảng cáo khác cho cùng một cụm từ tìm kiếm

      5.127    4.67/5 trong 6 lượt 
  Khách hàng của bạn nhận thấy rằng tháng trước quảng cáo của họ thường hiển thị bên cạnh quảng cáo của một nhà quảng cáo khác cho cùng một cụm từ tìm kiếm. Làm thế nào bạn có thể giúp khách hàng của mình hiểu họ đang hoạt động ra sao so với các nhà quảng cáo khác?

  -  Sử dụng báo cáo Thông tin chi tiết đấu giá để cho thấy mức độ thường xuyên quảng cáo của họ xếp hạng cao hơn trong các kết quả tìm kiếm so với quảng cáo của các nhà quảng cáo khác

  -  Sử dụng báo cáo mục dẫn đầu để cho thấy chiến dịch nào có thay đổi lớn nhất về các lần nhấp kể từ tháng trước

  -  Sử dụng báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền để cho thấy khi nào trang web của họ xuất hiện trong tìm kiếm không phải trả tiền, mà không có quảng cáo được liên kết

  -  Sử dụng báo cáo Cụm từ tìm kiếm để cho thấy cụm từ tìm kiếm nào dẫn tới nhiều lần nhấp nhất vào quảng cáo của họ

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận