Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khách hàng của bạn nhận được nhiều chuyển đổi hơn từ quảng cáo xuất hiện cho những người ở Tokyo

      4.595    4.67/5 trong 6 lượt 
  Khách hàng của bạn nhận được nhiều chuyển đổi hơn từ quảng cáo xuất hiện cho những người ở Tokyo. Bạn nên làm gì để cố gắng tăng số lượng chuyển đổi cho khách hàng này?

  -  Sử dụng chế độ xem vị trí người dùng để hiểu xem những người nhấp vào quảng cáo của bạn có ở Tokyo không

  -  Sử dụng điều chỉnh giá thầu vị trí để tăng giá thầu cho các khách hàng ở Tokyo

  -  Tinh chỉnh vị trí quảng cáo của bạn hiển thị bằng cách thêm từ khóa "Tokyo"

  -  Tạo một nhóm quảng cáo riêng để nhắm mục tiêu các quảng cáo và giá thầu ở Tokyo 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận