Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords quảng cáo tìm kiếm 2: Theo dữ liệu của Google, sau khi nhìn thấy quảng cáo trên điện thoại thông minh, hơn một nửa số người

      3.093    4.6/5 trong 5 lượt 
  Theo dữ liệu của Google, sau khi nhìn thấy quảng cáo trên điện thoại thông minh, hơn một nửa số người:

  Truy cập trang web của công ty và mua sản phẩm

   

          có 5 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Gửi tin nhắn văn bản

   

          có 0 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Đi đến cửa hàng và mua sản phẩm

   

          có 41 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Thực hiện tìm kiếm trên thiết bị di động

   

          có 5 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận