Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn là người quản lý tài khoản cho một khách hàng muốn tăng đặt phòng tại khách sạn boutique của cô

      3.342    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn là người quản lý tài khoản cho một khách hàng muốn tăng đặt phòng tại khách sạn boutique của cô. Bạn đã và đang quản lý thủ công giá thầu cho các chiến dịch của cô ấy và bạn đang tìm cách để tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa. Làm thế nào để bạn có thể thực hiện điều này hiệu quả nhất?
   

  Tiếp tục đặt giá thầu theo cách thủ công đế tập trung vào việc thúc đảy nhấp chuột vào trang web đế tăng chuyển đối

   

          có 0 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo 2 chiến dịch riêng biệt bao gồm kết hợp từ khóa thương hiệu và từ khóa được nhắm mục tiêu cao và áp dụng đặt giá thầu tối đa hóa số nhấp chuột cho mỗi chiến dịch

   

          có 1 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo 1 chiến dịch và áp dụng đặt giá thầu nhắm mục tiêu vị trí trong trang tìm kiếm để thúc đẳy khả năng hiển thị và đặt phòng

   

          có 1 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

  Áp dụng đặt giá thầu chi phí mỗi chuyến đồi (CPA) mục tiêu để thúc đẳy chuyến đổi với CPA mong muốn của cô ấy

   

          có 58 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận