Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn đang xem xét báo cáo tìm kiếm không phải trả tiền và trả tiền cho một khách hàng điều hành doanh nghiệp du lịch lặn biển Maui

      3.622    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn đang xem xét báo cáo tìm kiếm không phải trả tiền và trả tiền cho một khách hàng điều hành doanh nghiệp du lịch lặn biển Maui và bạn thấy rằng doanh nghiệp của cô ấy chỉ xuất hiện trong tìm kiếm không phải trả tiền cho các truy vấn như “chuyến du lịch lặn biền bằng tàu” và “du lịch lặn biền bên bờ biển.” Bạn có thể sử dụng thông tin này để:
   

  Tăng giá thầu cho các từ khóa bao gồm các cụm từ “tàu”, “lặn biển” và “bên bờ biển”

   

          có 0 trong tổng số 35 bạn chọn câu trả lời này

  Tăng ngân sách cho tất cả các chiến dịch của cô ấy có chứa các truy vấn này dưới dạng từ khóa

   

          có 0 trong tổng số 35 bạn chọn câu trả lời này

  Giảm ngân sách cho tất cả các chiến dịch của cô ấy có chứa các truy vấn này dưới dạng từ khóa

   

          có 1 trong tổng số 35 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo 2 nhóm quảng cáo riêng biệt tập trung vào lặn biển bằng tàu và bên bãi biển và bao gồm các truy vấn này dưới dạng từ khóa

   

          có 34 trong tổng số 35 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận