Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Dustin muốn viết một quảng cáo văn bản tuyệt vời thu hút sự chú ý của mọi người khi họ tìm kiếm trên Google

      2.542    4.67/5 trong 6 lượt 
  Dustin muốn viết một quảng cáo văn bản tuyệt vời thu hút sự chú ý của mọi người khi họ tìm kiếm trên Google. Anh ấy nên làm gì đề tạo nhiều nhấp chuột nhất?
   

  Bao gồm từ khóa trong văn bàn quảng cáo

   

          có 24 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Đặt ký tự đặc biệt trong tiêu đề

   

          có 0 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Đặt tiêu đề quảng cáo bằng chữ in hoa toàn bộ

   

          có 0 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Bao gồm địa chỉ doanh nghiệp trong văn bản quảng cáo

   

          có 1 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận