Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Nếu bạn chọn chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu là 15 đô la Mỹ

      1.927    4.6/5 trong 5 lượt 
  Nếu bạn chọn chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu là 15 đô la Mỹ, adwords sẽ tự động điều chỉnh giá thầu của bạn để cố gắng giúp bạn nhận được nhiều chuyển đổi nhất với mức giá trung bình là bao nhiêu?
   

  18 đô la Mỹ

   

          có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  15 đô la Mỹ

   

          có 15 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  30 đô la Mỹ

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  45 đô la Mỹ

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận