Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Dữ liệu báo cáo cụm từ tìm kiếm cho thấy những người nhấp vào các quảng cáo quảng bá kính thuốc đã tìm kiếm các cụm từ như “ly uống rượu vang” và “ly uống nước”

      2.708    4.6/5 trong 5 lượt 
  Dữ liệu báo cáo cụm từ tìm kiếm cho thấy những người nhấp vào các quảng cáo quảng bá kính thuốc đã tìm kiếm các cụm từ như “ly uống rượu vang” và “ly uống nước”. Bạn có thề thêm cụm từ nào làm từ khóa phủ định để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị trên các tìm kiếm như vậy?
   

  “ly” và “rượu”

   

          có 3 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  “rượu” và “đồ uống”

   

          có 17 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  “thuốc” và “kính”

   

          có 0 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  “đồ uống” và “ly”

   

          có 0 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận