Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Để tối ưu hóa chiến dịch của khách hàng, để tận dụng tối đa quảng cáo trên thiết bị di động của cô ấy

      3.065    4.6/5 trong 5 lượt 
  Để tối ưu hóa chiến dịch của khách hàng, để tận dụng tối đa quảng cáo trên thiết bị di động của cô ấy, bạn có thể:
   

  Chỉnh sửa văn bản quảng cáo của chiến dịch để bao gồm thông tin về cách khách hàng có thể mua sản phẩm của cô trên máy tính của họ

   

          có 1 trong tổng số 57 bạn chọn câu trả lời này

  Đặt thời lượng chuyển đổi ngắn hơn để nắm bắt những người dùng chuyển đổi sau khi tìm hiểu trên nhiều thiết bị

   

          có 0 trong tổng số 57 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng chiến lược đặt giá thầu linh hoạt tối đa hóa số nhấp chuột để tăng số lần nhấp mà quảng cáo của cô nhận được từ người dùng xem quảng cáo của cô trên thiết bị di động

   

          có 51 trong tổng số 57 bạn chọn câu trả lời này

  Đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho chiến dịch dựa trên những thông tin chi tiết từ dữ liệu chuyển đổi thiết bị chéo ước tính và tổng số chuyển đồi ước tính

   

          có 5 trong tổng số 57 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận