Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Thông tin lợi tức đầu tư (ROI) có thể giúp bạn quản lý chiến dịch của khách hàng bằng cách giúp bạn xác định cách

      2.518    4.6/5 trong 5 lượt 
  Thông tin lợi tức đầu tư (ROI) có thể giúp bạn quản lý chiến dịch của khách hàng bằng cách giúp bạn xác định cách:
   

  Tối ưu hóa từ khóa của khách hàng

   

          có 1 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  Điều chỉnh ngân sách của khách hàng

   

          có 0 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  Tối ưu hóa văn bản quảng cáo của khách hàng

   

          có 4 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả các câu trả lời đều đúng

   

          có 17 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận