Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn quản lý các chiến dịch cho một nhà sản xuất xe đầy trẻ em bán sản phẩm của mình trực tuyến và thông qua các nhà bán lẻ lớn

      3.064    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn quản lý các chiến dịch cho một nhà sản xuất xe đầy trẻ em bán sản phẩm của mình trực tuyến và thông qua các nhà bán lẻ lớn. Để tính toán tổng lợi nhuận từ những chiến dịch này, bạn nên:
   

  Ước tính doanh thu dựa trên giá trị của một lần nhấp, tính tổng lợi nhuận bán hàng và trừ chi phí adwords

   

          có 1 trong tổng số 65 bạn chọn câu trả lời này

  Ước tính doanh thu dựa trên giá trị của khách hàng adwords, tính tổng lợi nhuận bán hàng và trừ chi phí adwords

   

          có 64 trong tổng số 65 bạn chọn câu trả lời này

  Ước tính doanh thu dựa trên doanh số bán hàng trực tuyến, tính tổng lợi nhuận bán hàng và trừ chi phí adwords

   

          có 0 trong tổng số 65 bạn chọn câu trả lời này

  Ước tính doanh thu dựa trên doanh số tại cửa hàng, tính tổng lợi nhuận bán hàng và trừ chi phí adwords

   

          có 0 trong tổng số 65 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận