Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Câu nào mô tả rõ nhất mối quan hệ giữa giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa

      3.850    4.67/5 trong 6 lượt 
  Câu nào mô tả rõ nhất mối quan hệ giữa giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) và xếp hạng quảng cáo?
   

  Tăng giá thầu CPC sẽ trực tiếp dẫn đến tăng nhẹ xếp hạng quảng cáo

   

          có 1 trong tổng số 39 bạn chọn câu trả lời này

  Giá thầu CPC chỉ ảnh hưởng đến xếp hạng quảng cáo trên Mạng tìm kiếm

   

          có 2 trong tổng số 39 bạn chọn câu trả lời này

  Giá thầu CPC là một yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng quảng cáo

   

          có 36 trong tổng số 39 bạn chọn câu trả lời này

  Tăng giá thầu CPC sẽ trực tiếp dẫn đến tăng mạnh xếp hạng quảng cáo

   

          có 0 trong tổng số 39 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận