Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn có ngân sách 75 đô la Mỹ mỗi ngày cho chiến dịch Tìm kiếm của khách hàng của bạn và bạn muốn đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột

      3.715    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn có ngân sách 75 đô la Mỹ mỗi ngày cho chiến dịch Tìm kiếm của khách hàng của bạn và bạn muốn đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) là 1 đô la Mỹ. Làm thế nào để bạn có thể xác thực rằng đây là giá thầu phù hợp để nhận được nhiều nhấp chuột nhất?
   

  Đặt giá thầu trên nhiều nhóm quảng cáo để xác định giá thầu trung bình

   

          có 7 trong tổng số 37 bạn chọn câu trả lời này

  Thử các số tiền CPC khác nhau để xác định số tiền trung bình

   

          có 1 trong tổng số 37 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng trình mô phỏng đấu giá để xem ước tính CPC

   

          có 28 trong tổng số 37 bạn chọn câu trả lời này

  Tăng giá thầu CPA tối đa lên 3 đô la Mỹ để tính đến các giá thầu cạnh tranh có thể có

   

          có 1 trong tổng số 37 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận