Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Maria muốn nhắm mục tiêu những người đã duyệt cửa hàng quần áo trực tuyến của mình bằng cách ưu đãi giảm giá cho họ

      2.872    4.42/5 trong 6 lượt 
  Maria muốn nhắm mục tiêu những người đã duyệt cửa hàng quần áo trực tuyến của mình bằng cách ưu đãi giảm giá cho họ 10% vào lần mua hàng đầu tiên. Công cụ nào cô ấy nên sử dụng để tiếp cận những người này trên Mạng tìm kiếm?
   

  Danh sách nhắm mục tiêu lại cho quảng cáo văn bản

   

          có 2 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm

   

          có 18 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  Đặt giá thầu linh hoạt

   

          có 0 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo tìm kiếm động

   

          có 0 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận