Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Blake đang bán mũ bóng chày và sử dụng theo dõi chuyển đổi

      3.082    4.6/5 trong 5 lượt 
  Blake đang bán mũ bóng chày và sử dụng theo dõi chuyển đổi. Thông tin nào anh có thể biết được từ dữ liệu theo dõi chuyển đổi?
   

  Hầu hết khách hàng của anh đang xem trận đấu bóng khi họ truy cập vào trang web của anh

   

          có 1 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

  Rất nhiều khách truy cập trang web của anh là người hâm mộ đội 49ers

   

          có 1 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

  Rất nhiều khách truy cập trang web của anh đang đăng ký nhận bản tin tin tức bóng chày

   

          có 21 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

  Hầu hết mọi người nhấp vào quảng cáo của anh đều đã sở hữu ít nhất 1 chiếc mũ bóng chày

   

          có 0 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận