Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khách hàng muốn tăng lượt tải ứng dụng nên sử dụng loại chiến dịch nào

      1.734    4.6/5 trong 5 lượt 
  Khách hàng muốn tăng lượt tải ứng dụng nên sử dụng loại chiến dịch nào?
   

  Quảng cáo trong ứng dụng dành cho thiết bị di động

   

          có 1 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động

   

          có 23 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động

   

          có 0 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Chỉ cuộc gọi

   

          có 0 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận