Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Heather có một ứng dụng dành cho thiết bị di động, cô ấy muốn mọi người tiếp tục sử dụng sau khi họ đã tải xuống ứng dụng

      3.165    4.6/5 trong 5 lượt 
  Heather có một ứng dụng dành cho thiết bị di động, cô ấy muốn mọi người tiếp tục sử dụng sau khi họ đã tải xuống ứng dụng. Làm thế nào để cô ấy có thể làm cho ứng dụng hấp dẫn hơn?
   

  Thiết lập liên kết sâu tùy chỉnh

   

          có 25 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Thêm một số đồ họa lớn cần nhiều bộ nhớ

   

          có 0 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Tùy chỉnh ứng dụng cho từng định dạng (điện thoại, máy tính bảng, máy tính)

   

          có 0 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng chiến lược giá thầu "Tối đa hóa sự tương tác"

   

          có 9 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận