Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Doanh số bán hàng trang sức cao cấp trực tuyến của Roxanne đang giảm dù chạy một quảng cáo văn bản rất thu hút

      3.161    4.6/5 trong 5 lượt 
  Doanh số bán hàng trang sức cao cấp trực tuyến của Roxanne đang giảm dù chạy một quảng cáo văn bản rất thu hút. Cô ấy có thể làm gì khác đề thúc đầy doanh số bán hàng?
   

  Thêm tiện ích vị trí vào quảng cáo của cô ấy

   

          có 3 trong tổng số 43 bạn chọn câu trả lời này

  Tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa)

   

          có 35 trong tổng số 43 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng định dạng Quảng cáo danh sách sản phẩm

   

          có 5 trong tổng số 43 bạn chọn câu trả lời này

  Tăng số luợng từ khóa trong mỗi nhóm quảng cáo

   

          có 0 trong tổng số 43 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận