Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chiến dịch Tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể được sử dụng để

      1.773    4.6/5 trong 5 lượt 
  Chiến dịch "Tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động" có thể được sử dụng để:
   

  Tăng chuyển đổi cuộc gọi tại cửa hàng

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tương tác lại với những người đã tải xuống ứng dụng

   

          có 11 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Khuyến khích mọi người xếp hạng ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Khuyến khích mọi người tải xuống ứng dụng mới

   

          có 1 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận