Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Câu nào đúng? Quảng cáo chỉ cuộc gọi chỉ cho phép mọi người gọi điện cho doanh nghiệp

      2.152    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu nào đúng?
   

  Quảng cáo chỉ cuộc gọi chỉ có trên Mạng hiển thị

   

          có 3 trong tổng số 45 bạn chọn câu trả lời này

  Tiện ích cuộc gọi đưa mọi người đến trang đích kèm theo số điện thoại

   

          có 2 trong tổng số 45 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo chỉ cuộc gọi chỉ cho phép mọi người gọi điện cho doanh nghiệp

   

          có 38 trong tổng số 45 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo với tiện ích cuộc gọi chỉ cho phép mọi người gọi điện cho doanh nghiệp

   

          có 2 trong tổng số 45 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận