Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Nếu một nhà quảng cáo có cùng một từ khoá ở 2 nhóm quảng cáo khác nhau

      3.128    4.6/5 trong 5 lượt 
  Nếu một nhà quảng cáo có cùng một từ khoá ở 2 nhóm quảng cáo khác nhau, nhóm đã tham gia phiên đấu giá cụ thể sẽ có:
   

  Giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) cao nhất

   

          có 1 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Giá thầu CPC tối đa thấp nhất

   

          có 0 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Xếp hạng quảng cáo cao nhất

   

          có 19 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) cao nhất

   

          có 1 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận