Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "thi adwords can ban"

  Chiến lược giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu cần thông tin gì để tìm ra giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu cho một quảng cáo mỗi khi đủ điều kiện xuất hiện?
  Bạn có giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) là 2 đô la Mỹ cho một từ khóa. Để xác định các tác động tiềm ẩn của việc tăng giá thầu này lên 3 đô la Mỹ, bạn có thể sử dụng:
  Nếu một nhà quảng cáo có cùng một từ khoá ở 2 nhóm quảng cáo khác nhau, nhóm đã tham gia phiên đấu giá cụ thể sẽ có:
  Bạn có thể phân tích dữ liệu tỷ lệ hiển thị so khớp chính xác để biết:
  Lợi ích của việc có nhiều quảng cáo trong một nhóm quảng cáo là gì?
  Điểm Chất lượng cao hơn thường dẫn đến:
  Một lợi ích của việc tạo nhiều nhóm quảng cáo là gì?
  Một nhà quảng cáo muốn tăng Điểm Chất lượng của từ khóa có hiệu suất thấp. Bạn sẽ đề xuất phương pháp nào?
  Quảng cáo trên TV, báo chí và radio thường yêu cầu một ngân sách định trước. Những điểm khác biệt chính cho phép một số chiến dịch quảng cáo trực tuyến đầu tư với độ linh hoạt cao hơn mà không cần lưu ý đến ngân sách định trước là gì?
   1  2  3   Tiếp  Cuối