Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords căn bản 15: Quảng cáo trên TV, báo chí và radio thường yêu cầu một ngân sách định trước. Những điểm khác biệt chính cho phép một số chiến dịch

      4.096    4.6/5 trong 5 lượt 
  Quảng cáo trên TV, báo chí và radio thường yêu cầu một ngân sách định trước. Những điểm khác biệt chính cho phép một số chiến dịch quảng cáo trực tuyến đầu tư với độ linh hoạt cao hơn mà không cần lưu ý đến ngân sách định trước là gì?

  -  Chiến dịch trực tuyến tạo ra lần nhấp, trong khi các kênh khác tạo ra hiển thị quảng cáo.

  -  Các chiến dịch trực tuyến có khả  năng  đo lường cao và có thể  thường xuyên tạo ROI dương. Việc giành được tất cả lưu lượng truy cập mà không cần ngân sách được định trước miễn là ROI dương có thể  là một chiến lược.

  -  Ngân sách AdWords chỉ có thể được đặt một lần hàng năm và yêu cầu một số tiền cam kết cố định.

  -  Không thể áp dụng ngân sách cho chiến dịch trực tuyến do những thay đổi liên tục trong lưu lượng truy cập. 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận