Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords căn bản 11: Bạn muốn tạo ra khách hàng tiềm năng với chiến dịch AdWords của mình bằng cách khuyến khích mọi người điền vào biểu mẫu sở thích trên trang web của bạn

      4.245    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn muốn tạo ra khách hàng tiềm năng với chiến dịch AdWords của mình bằng cách khuyến khích mọi người điền vào biểu mẫu sở thích trên trang web của bạn. Bạn cần biết thông tin gì để tính lợi tức đầu tư (ROI) cho chiến dịch này?

  -  Số lần nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo được hiển thị

  -  Số tiền bạn đã chi tiêu cho chiến dịch so với giá trị khách hàng tiềm năng đã tạo ra

  -  Bạn không thể  tính lợi tức đầu tư cho các chiến dịch được tập trung vào khách hàng tiềm năng trực tuyến

  -  Tỷ lệ ngân sách đã chi tiêu so với số lượng biểu mẫu được hoàn thành 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận