Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Cliff chỉ mới bắt đầu làm việc với một khách hàng có tài khoản AdWords rất thiếu tổ chức

      4.025    4.6/5 trong 5 lượt 
  Cliff chỉ mới bắt đầu làm việc với một khách hàng có tài khoản AdWords rất thiếu tổ chức. Cách nào là hiệu quả để anh ấy bắt đầu tái cấu trúc tài khoản khách hàng của mình?

  Tạo các chiến dịch dựa trên cấu trúc trang web của khách hàng của anh ấy

   

          có 4 trong tổng số 74 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo một chiến dịch có nhiều từ khóa

   

          có 1 trong tổng số 74 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo nhiều chiến dịch, mỗi chiến dịch có một tập hợp các từ khóa có liên quan

   

          có 67 trong tổng số 74 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo một chiến dịch cho tất cả sản phẩm khách hàng của anh ấy cung cấp

   

          có 2 trong tổng số 74 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận