Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tony thường xuyên đi du lịch. Anh ấy cần có khả năng thực hiện thay đổi với tài khoản AdWords của mình trong khi ngoại tuyến, do đó anh ấy tải xuống AdWords Editor

      4.039    4.6/5 trong 5 lượt 
  Tony thường xuyên đi du lịch. Anh ấy cần có khả năng thực hiện thay đổi với tài khoản AdWords của mình trong khi ngoại tuyến, do đó anh ấy tải xuống AdWords Editor. Sử dụng AdWords Editor, Tony có thể làm tất cả những việc sau trừ

  Hoàn tác và thực hiện lại nhiều thay đổi trong khi chỉnh sửa các chiến dịch

   

          có 6 trong tổng số 94 bạn chọn câu trả lời này

  Quản lý, chỉnh sửa và xem nhiều tài khoản cùng một lúc

   

          có 59 trong tổng số 94 bạn chọn câu trả lời này

  Sao chép hoặc di chuyển các mục giữa các nhóm quảng cáo và chiến dịch

   

          có 2 trong tổng số 94 bạn chọn câu trả lời này

  Làm mới dữ liệu để phản ánh số liệu thống kê mới nhất trên chiến dịch chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) của mình

   

          có 27 trong tổng số 94 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận