Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bằng cách theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo, một nhà quảng cáo có thể lấy được thông tin cần thiết để

      4.580    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bằng cách theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo, một nhà quảng cáo có thể lấy được thông tin cần thiết để:

  Tạo tài khoản AdWords bổ sung cho các từ khóa có hiệu suất thấp

   

          có 3 trong tổng số 86 bạn chọn câu trả lời này

  So sánh hiệu suất của chiến dịch với hiệu suất chiến dịch của nhà quảng cáo khác

   

          có 4 trong tổng số 86 bạn chọn câu trả lời này

  Xác định liệu chiến dịch có đáp ứng được mục tiêu chuyển đổi và tiếp thị tổng thể không

   

          có 78 trong tổng số 86 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo các nhóm quảng cáo trùng lặp có từ khóa giống nhau và các biến thể quảng cáo khác nhau

   

          có 1 trong tổng số 86 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận