Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khi xem xét báo cáo Cụm từ tìm kiếm cho một trong những chiến dịch của khách hàng, bạn nhận thấy một vài từ khóa không liên quan đến những gì khách hàng đang quảng cáo

      3.562    4.6/5 trong 5 lượt 
  Khi xem xét báo cáo Cụm từ tìm kiếm cho một trong những chiến dịch của khách hàng, bạn nhận thấy một vài từ khóa không liên quan đến những gì khách hàng đang quảng cáo. Bạn có thể sử dụng thông tin này như thế nào khi tinh chỉnh từ khóa của chiến dịch?

  Thêm các cụm từ làm từ khóa so khớp cụm từ

   

          có 11 trong tổng số 69 bạn chọn câu trả lời này

  Thêm các cụm từ làm từ khóa phủ định

   

          có 54 trong tổng số 69 bạn chọn câu trả lời này

  Thêm các cụm từ làm từ khóa so khớp chính xác

   

          có 3 trong tổng số 69 bạn chọn câu trả lời này

  Thêm các cụm từ làm từ khóa

   

          có 1 trong tổng số 69 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận