Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chiến dịch của khách hàng của bạn đang nhận rất nhiều lần nhấp, nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp. Phương pháp nào có thể giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng?

      3.814    4.6/5 trong 5 lượt 
  Chiến dịch của khách hàng của bạn đang nhận rất nhiều lần nhấp, nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp. Phương pháp nào có thể giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng?
   

  Hãy đảm bảo trang đích có liên quan chặt chẽ tới quảng cáo

   

          có 42 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cho các từ khóa có hiệu suất thấp

   

          có 2 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Tăng ngân sách trung bình hàng ngày cho chiến dịch

   

          có 3 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Mở rộng danh sách từ khóa để tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn

   

          có 4 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận