Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Mục nào sau đây không phải là thành phần của Điểm Chất lượng?

      4.133    4.67/5 trong 6 lượt 
  Mục nào sau đây không phải là thành phần của Điểm Chất lượng?
   

  Mức độ liên quan của quảng cáo

   

          có 1 trong tổng số 47 bạn chọn câu trả lời này

  Tỷ lệ nhấp (CTR) dự kiến

   

          có 1 trong tổng số 47 bạn chọn câu trả lời này

  Giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa)

   

          có 45 trong tổng số 47 bạn chọn câu trả lời này

  Trải nghiệm trang đích

   

          có 0 trong tổng số 47 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận