Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords căn bản 10: Tom muốn quảng bá dịch vụ khẩn cấp của công ty sửa chữa kính chắn gió của mình bằng cách tiếp cận với mọi người ngay khi họ đang tìm kiếm trợ giúp

      4.192    4.6/5 trong 5 lượt 
  Tom muốn quảng bá dịch vụ khẩn cấp của công ty sửa chữa kính chắn gió của mình bằng cách tiếp cận với mọi người ngay khi họ đang tìm kiếm trợ giúp. Loại chiến dịch nào là phù hợp nhất?

  -  "Mua sắm"

  -  "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị"

  -  “Chỉ Mạng hiển thị”

  -  "Chỉ Mạng tìm kiếm" 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận