Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Nadia quản lý một phòng tập thể hình ở địa phương và đang chạy một quảng cáo để tăng tổng số hội viên dùng thử miễn phí

      4.691    4.67/5 trong 6 lượt 
  Nadia quản lý một phòng tập thể hình ở địa phương và đang chạy một quảng cáo để tăng tổng số hội viên dùng thử miễn phí. Cô ấy có thể bao gồm những gì vào trong văn bản quảng cáo của mình?

  Thêm một quảng cáo như "Giảm giá 20% các lớp học thể hình"

   

          có 5 trong tổng số 63 bạn chọn câu trả lời này

  Thêm một lời gọi hành động như "Đăng ký dùng thử miễn phí"

   

          có 54 trong tổng số 63 bạn chọn câu trả lời này

  Một lời gọi hành động như "Hãy ghé thăm phòng tập thể hình của chúng tôi ngay bây giờ"

   

          có 0 trong tổng số 63 bạn chọn câu trả lời này

  Một tiêu đề nổi bật như "CUNG CẤP TƯ CÁCH HỘI VIÊN DÙNG THỬ"

   

          có 4 trong tổng số 63 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận