Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords căn bản 12: Quảng cáo của bạn có thể hiển thị đến người dùng khi ngôn ngữ được nhắm mục tiêu của bạn khớp với

      4.744    4.6/5 trong 5 lượt 
  Quảng cáo của bạn có thể hiển thị đến người dùng khi ngôn ngữ được nhắm mục tiêu của bạn khớp với:

  -  Ngôn ngữ hệ điều hành của người dùng

  -  Ngôn ngữ của trang web người dùng truy cập thường xuyên nhất

  -  Cài đặt trình duyệt của người dùng

  -  Cài đặt ngôn ngữ giao diện Google của người dùng 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận