Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords căn bản 17: Một lợi ích của việc tạo nhiều nhóm quảng cáo là gì?

      4.012    3.92/5 trong 6 lượt 
  Một lợi ích của việc tạo nhiều nhóm quảng cáo là gì?

  -  Bạn có thể nhắm mục tiêu các nhóm quảng cáo cụ  thể vào nhiều mạng Google khác nhau

  -  Bạn có thể chia nhỏ từ khóa và quảng cáo thành các chủ đề có liên quan

  -  Bạn có thể đặt ngân sách khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo

  -  Bạn có thể tạm dừng các từ khóa cụ thể nếu chúng không hoạt động tốt 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận